Likestilling og ikke-diskriminering

Alle våre ansatte har like muligheter og rettigheter. Diskriminering på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn er imot vårt verdigrunnlag og i strid med Diskrimineringsloven.

Vi jobber aktivt for å fremme disse prinsippene i vår virksomhet, spesielt innenfor områder som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Vår visjon er å være en arbeidsplass uten diskriminering, hvor alle ansatte har like muligheter.

Selskapet har 54 ansatte, 23 kvinner og 31 menn

 

Kvinner

Menn

Fast ansatte

23

31

Deltidsansatt

2

0

Midlertidig ansatt

1

3

Uker foreldrepermisjon

45 uker

35 uker

Lønnskartlegging

Gjennomført i 2021

Kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid

Gjennomført 2021

Vi legger vekt på likestilling også i ledelsen, der antallet kvinner og menn er balansert. Styret består av tre menn og tre kvinner. Lønnskartleggingen for 2021 viste at det ikke var vesentlige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som utfører arbeid av lik verdi i samme stillingsgruppe.

Norsk Dyremat er tilknyttet Nortura HR og er underlagt de samme retningslinjene når det gjelder likestilling, diskriminering og fokus på arbeidsmiljø. Dette sikrer at vi har et helhetlig og enhetlig fokus på disse viktige områdene.

linje_1x100
Heidi Anita Wichmann, Produksjonsmedarbeider

Trives så godt at her vil jeg fortsatt være!

Hans Bjørnar Dahl, Produksjonsmedarbeider

Godt samhold blant de ansatte